Afspraak maken

Het spreekuur wordt op elke werkdag gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt uitsluitend telefonisch een afspraak maken. Heeft u meerdere klachten en/of vragen? Geef dit duidelijk aan bij het maken van de afspraak, dan houden wij er rekening mee in onze agenda.

Telefonisch afspraak maken

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:30 en 10:30 uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Online afspraak maken

Momenteel kunt u online geen afspraak maken. Zodra dit weer mogelijk is, laten wij u dit via deze pagina direct weten.